Ching-Fang Lee Double Bass Recital

  • Kilbourn Hall Eastman School of Music

YEN: TI-O-O for double bass and piano (2000)

Ching-Fang Lee, double bass
Ming-Hsiu Yen, piano